Kancelaria Radcy Prawnego Huberta Nowaka
Hubert Nowak

Hubert Nowak

Założyciel Kancelarii.

Radca prawny od 2008 roku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym.

Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych. Od 2000 roku przygotowuje i prowadzi postępowania o zamówienia publiczne (największa wartość zamówienia, w którym uczestniczył jako ekspert to 1,8 miliarda złotych), dokonuje ich audytów oraz reprezentuje strony w sprawach odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą i skarg na orzeczenia KIO przed Sądami Okręgowymi. Prowadzi również szkolenia z ww. zakresu.

W latach 2005-2007 atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych upoważniony do sprawdzania przygotowania do prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne przez zamawiających sektorowych. Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych: Prawo zamówień publicznych. Vademecum, Hubert Nowak, Łukasz Korporowicz”, Wydawnictwo Branta 2010. Zamówienia publiczne. Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP, Łukasz Korporowicz, Hubert Nowak, Wydawnictwo Branta 2009.

Autor artykułów z zakresu zamówień publicznych w poradniku Rachunkowość organizacji pozarządowych w praktyce wydawanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Podwykonawca aktualizacji (do znowelizowanej z dniem 25 maja 2006 roku ustawy Prawo zamówień publicznych) serii szkoleń internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu zamówień publicznych (projekt Akademia PARP). Aktualizacja dokonywana pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych. Dostęp do szkolenia na stronie internetowej PARP i UZP.

Języki: polski, angielski, hiszpański

e-mail: hubert.nowak@kancelariahnowak.plDominik Nowak

Dominik Nowak

Radca prawny od 2011 roku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie: cywilnym, gospodarczym i handlowym, zamówień publicznych, pracy oraz w prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w postępowaniu procesowym, egzekucyjnym, zabezpieczającym, wieczysto księgowym, upadłościowym i naprawczym, a także w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców.

Od 2005 roku współpracuje z firmami i kancelariami specjalizującymi się w dochodzeniu wierzytelności trudnych, w tym wobec: podmiotów zagrożonych niewypłacalnością czy też znajdujących się w stanie upadłości.

Języki: polski, angielski

e-mail: dominik.nowak@kancelariahnowak.plMagdalena Nowak-Tomaszewska

Magdalena Nowak-Tomaszewska

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, pracy i prawie rodzinnym. W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz zamówień publicznych i zasady konkurencyjności (w szczególności w zakresie projektów finansowanych ze środków UE).

W Kancelarii od lipca 2010 roku.

Języki: polski, angielski.

e-mail: magdalena.tomaszewska@kancelariahnowak.pl